Var och en har enligt personuppgiftslagen, 26 § 22.4.1999/523 rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i personregistret. En begäran om granskning av alla uppgifter kan framställas i samband med ett personligt besök.

Uppgifterna får kontrolleras avgiftsfritt maximalt en gång per år.

Dokument

Växla Rubrik Datum Ladda ner
pdf Begäran om kontroll av registeruppgifter Populär Ladda ner (pdf, 317 KB)
pdf Yrkande på rättelse av uppgifter Populär Ladda ner (pdf, 349 KB)
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi