Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn följer lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och allmänna anskaffningsdirektiv godkända av samkommunstyrelsen.

Upphandlingen inom samkommunen är delegerad till tjänstemän i enlighet med gällande förvaltningsstadga och instruktioner. Tjänstemännen handhar beredning av anskaffningarna och det formella anskaffningsbeslutet görs av respektive ansvarsperson inom ramen för de anslag som finns i den fastställda budgeten och med beaktande av de av samkommunstyrelsen fastställda inköpsgränserna.

Inom samkommunen finns en upphandlingsenhet som representerar sakkunskap, då det gäller offentlig upphandling, och ger  råd och handledning. Annonsering på den elektroniska kanalen  för offentlig upphandling (Hilma)  handhas av upphandlingsenheten.

På denna sida hittar du anbudsförfrågningar som är publicerade på  HILMA-kanalen under adress www.hankintailmoitukset.fi/sv/.  

Dokument

pdf Upphandling av 285 st nya bärbara datorer Windows 11 pro (ej återanvända)

 1. Annons på HILMA  (nr 2024-142605)
 2. Frågor kan ställas senast 11.3.2024 kl.12.00 i elektronisk form per e-post: stefan.lithen@sofuk.fi
 3. Svar ges på SÖFUKs webbsida (denna sida) 13.3.2024

 4. Bindande anbud inlämnas elektroniskt på https://upphandling.sofuk.fisenast 18.3.2024 kl.12.00. Anbudsgivaren ska registrera ett användarkonto senast 13.3.2024. 

OBS! HUOM!
Under Sportlovs Vecka 9  26.2 - 1.3.2024 kan begärda kontoaktiveringar ta längre tid att behandla än 24h.
Hiihtolomaviikolla 9  26.2 - 1.3.2024  aktivointi pyynnöt voivat kestää kauemmin kuin 24 tuntia.

pdf Upphandling av städtjänster – Siivouspalvelut

Upphandling av städtjänster – Siivouspalvelut – till Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur skn 

för tiden 1.8.2024-31.7.2027 (option 1år + 1år)

 1. Hilma annons
 2. EU – annons på HILMA + ESPD-dokumentet (Nr 2024-004306) 
 3. Bilagor till anbudsförfrågan kan beställas i elektronisk form per e-post: jonas.bjorkgren@sofuk.fi
 4. Visning av objekt 5.3.2024 kl.13.00 vid Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa (start vid info-punkten, vån.1)
 5. Frågor kan ställas senast 7.3.2024 kl.12.00 i elektronisk form per e-post: hans.west@sofuk.fi
 6. Svar ges på SÖFUKs webbsida (denna sida) 11.3.2024
 7. Bindande anbud inlämnas elektroniskt på https://upphandling.sofuk.fi senast 26.3.2024 kl.12.00. Anbudsgivaren ska registrera ett användarkonto senast 20.3.2024.
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi