Jobba hos oss

Samkommunen är en stor arbetsgivare med cirka 295 tillsvidare anställda. En stor del av personalen består av lärare eller utbildare, men vi har också ekonomi-, fastighets-, it- och annan stödpersonal. Vid teatern anställer vi skådespelare, teknisk personal för ljus och ljud, sömmerskor med flera, och vid KulturÖsterbotten anställs projektpersonal. Våra anställda hittar du över hela Österbotten.

De arbetar inom Yrkesakademin i Österbotten (YA!), Wasa Teater- Österbottens regionteater (WT), KulturÖsterbotten (KÖ, inklusive Luckan i Sydösterbotten och Luckan i Karleby) och centralförvaltning och servicetjänster.

Fasta verksamhetspunkter finns i Vasa, Närpes, Kristinestad (Luckan i Sydösterbotten), Pedersöre, Jakobstad, Karleby (Luckan i Karleby).

På större delen vår personal tillämpas kommunala sektorns kollektivavtal. Utvecklingssamtal förs med alla i personalen. Vi har nära samarbete med företagshälsovården och vi erbjuder vår personal både lagstadgad företagshälsovård samt allmän sjukvård på våra flesta verksamhetsorter. Vi erbjuder även vår personal Tyky-Kunto+-sedlar.

Samkommunen tillämpar anonyma tjänste- och arbetsansökningar för att möjliggöra en objektiv urvalsprocess.

Samkommunen strävar till att få en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och konstaterar att ingen tjänst eller befattning är förbehållen eller betraktas som i huvudsak passande för det ena eller andra könet på grund av stereotypa attityder.


Person som sitter framför en dator i konferens
Klicka och läs här om hur samkommunen rekryterar!

Rekryteringen styrs av samkommunens förvaltningsstadga och rekryteringsdirektiv samt av gällande lagar som innehåller bestämmelser om rekrytering.  Samkommunens ansvarsområden, som är Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater, KulturÖsterbotten och Centralförvaltning och servicetjänster, rekryterar självständigt enligt bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

1. Annonsering om lediga platser

Lediga arbetsplatser som finns i samkommunen annonseras på webbsidorna www.kuntarekry.fi,  www.te-tjanster.fisamt på samkommunens webbsida www.sofuk.fi och vid behov också på ansvarsområdets webbsida. Förutom annonsering på webbsidor kan annonserna publiceras i olika dagstidningar.

2. Att söka en arbetsplats

För rekryteringen används Kuntarekry-rekryteringstjänsten. Som arbetssökande skapar du en egen profil i systemet (https://www.kuntarekry.fi) och kan då söka lediga arbetsplatser via Kuntarekry. Dina basuppgifter sparas i profilen så det räcker med att du sparar dessa uppgifter en gång. Kom ihåg att vid behov uppdatera ändrade uppgifter, bilagor och ansökningsbrev då du söker jobbet.

Undantagsvis kan du även sända din ansökan per e-post. Om du sänder in din ansökan per- e-post, kom ihåg att märka ansökan med nyckelkoden som finns i rekryteringsannonsen.

I frågor kring rekryteringssystemet, kan du under vardagar mellan kl. 9–15 ringa 040 192 8176 eller 050 311 8500.

Du kan även skicka din fråga per e-post till eivor.ljungkvist@sofuk.fi eller anette.railio@sofuk.fi . Vi försöker svara så snart som möjligt.
Märk väl att rådgivningen enbart gäller frågor som har att göra med användningen av rekryteringssystemet, inte information om pågående rekryteringar. Om rekryteringen får du mer information genom att kontakta personen eller personerna som nämns i annonsen.

3. Offentligheten hos ansökningshandlingarna

Ansökningshandlingarnas offentlighet baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Du kan i din ansökan framföra ett önskemål att ditt namn inte publiceras i t.ex. medier. I de fall medierna begär att få uppgifter om de sökande förmedlas ditt önskemål vidare men medierna fattar självständigt beslutet om publicering.  

4. Frågor gällande ansökan

Information om den lediga arbetsplatsen fås av den kontaktperson som anges i annonsen. 

Personer som kallas till intervju kontaktas i regel per telefon. 

Vid rekrytering till ledande tjänster tillämpas vid behov en personbedömning till stöd för tillsättningsbeslutet. Bedömningen görs av en utomstående specialist i personbedömning.

Beslutet sänds till alla sökanden i första hand via e-post. 

5. Ytterligare information

 • Examens- och arbetsintyg 

  Examensbetyg och arbetsintyg samt övrigt material som gäller behörigheten ska inte fogas till ansökan utan hämtas till intervjun, där de granskas.  Undantaget är om du söker en lärartjänst.  För att kunna fastställa behörigheten för lärartjänsten behöver vi kopior på examensintyg, arbetsintyg och intyg över pedagogiska studier för lärare. Behörigheten för en lärare regleras i förordningen om undervisningspersonalens behörighetskrav (986/1998). 

 • Hälsoundersökning vid anställning 

  Om det är fråga om tillsvidare anställning eller en visstidsanställning som varar över ett år krävs ett positivt utlåtande om sökandes hälsotillstånd av en företagshälsovårdare som samkommunen anlitar.
    
 • Intyg över narkotikatest

  Arbetsgivaren har rätt att begära att intyg över narkotikatest presenteras för anställning i vissa uppgifter. Den sökande informeras under intervjun om intyg över narkotikatest begärs före anställning och att arbetsgivaren har rätt att begära intyg över narkotikatest under anställningstiden.

 • Uppvisande av straffregisterutdrag (Utdrag om brottslig bakgrund)

  I uppgifter där man arbetar med minderåriga förutsätts det att ett straffregisterutdrag visas för arbetsgivaren. Kravet på kontroll av den brottsliga bakgrunden nämns i ansökningsannonsen och uppvisas inom den tid som fastställts i förordnandet eller arbetsavtalet. Information om straffregisterutdraget och hur det ansöks finns under www.suomi.fi.

Personuppgifter vid rekrytering behandlas enligt gällande lagstiftning. Mera information finns unde https://www.sofuk.fi/index.php/protokoll/dataskydd

Personalförmåner som erbjuds dig som anställd

Som medarbetare hos oss kan du ta del av ett antal förmåner. Vi är måna om dig som anställd och vill att du ska trivas och kunna utvecklas hos oss. Vi vet att medarbetare som mår bra också gör ett bra jobb. Här kan du läsa om några av förmånerna som finns inom samkommunen.

Företagshälsovård

Vår företagshälsovård har bred kompetens och stor erfarenhet av hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Vi erbjuder utöver den lagstadgade företagshälsovården även sjukvård på allmän läkarnivå.

Då du anställs kallas du till en hälsogranskning  och för vissa arbetsuppgifter kallas du till periodvisa hälsogranskningar vart tredje år. För de som inte kallas till periodvisa hälsogranskningar erbjuder vi hälsogranskningar med jämna mellanrum från och med det år som du fyller 37 år.

Våra kollektivavtal har goda sjukförmåner med en 100-procentig sjuklön för 60 kalenderdagar per år och förlängs sjukfrånvaro har du rätt till 2/3-sjuklön för de följande 120 kalenderdagar.

Semester eller som lärare lediga perioder

Semesterns längd bestäms utgående från antalet kvalifikationsmånader som berättigar till semesterdagar, den anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg och anställningens längd. Hos oss har anställda bra semesterförmåner. Du kan som mest ha 7,5 veckor semester beroende på vilket kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.  Är du anställd som lärare i minst 12 månader har du 12 lediga perioder.

Byte av semesterpenning till ledighet

Om AKTA- eller TS-kollektivavtalet tillämpas på dina arbetsuppgifter har du har möjlighet att byta din semesterpenning till lediga dagar.

Rättvis lön

Vi har en rättvis lönesättning och en god lönenivå. Månadslönen består av den uppgiftsbaserade lönen och eventuella arbetserfarenhetstillägg. Arbetserfarenhetstillägg betalas på basis av antalet år i arbetet.

Utvecklingsmöjligheter

Vi erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas i dina arbetsuppgifter. Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens.

Utvecklingssamtal

Våra förmän håller regelbundet utvecklingssamtal både med dig och med arbetsgemenskapen.

Personalens välmående

 • Vi har också olika direktiv för att säkerställa en god personalpolitik, bland annat en personalstrategi, jämställdhetsplan och personal- och fortbildningsplan.
 • Vi erbjuder Tyky-kunto+ - sedlar (52 euro/år) som du kan använda för att bland annat gå på gym, ta del av olika kulturupplevelser eller gå på idrottsevenemang.
 • Vi bjuder alla anställda vartannat år på julfest och vartannat år på jullunch.
 • Vi erbjuder dig också subventionerade teaterföreställningar vid vår teater.
 • Eftersom vi anser att deltagande i evenemang stärker samhörighetskänslan och för att på samma gång motivera våra anställa att motionera betalar vi anmälningsavgiften för vissa fastställda motionsevenemang här i Österbotten.
 • Vid Campus Kungsgården har du möjlighet att använda dig av både konditionssalen och gymnastiksalen under vissa fastställda tider.

Lunch till ett förmånligt pris

Som anställd har du möjlighet att äta lunch till ett förmånligare pris i samkommunens matsalar. Anställda i Jakobstad och Kristinestad  har möjlighet att inta en subventionerad lunch vid överenskomna lunchrestauranger.

Vi bjuder dig på förmiddags- och eftermiddagskaffe!

It-stöd

Eftersom digitala tjänster i olika former är en viktig del i vårt arbete idag, kan vi erbjuda en egen it-avdelning som är lättillgänglig och som snabbt kan agera när du behöver hjälp.

Parkering

Vi har på det flesta verksamhetsorter goda möjligheter till parkering och vi kan i det bästa fall erbjuda dig både tillgång till bilvärmestolpe och laddningsstation för elbil

Ta del av den service vi undervisar i och producerar

På Yrkesakademin har vi ett brett utbud av utbildningar. Du kan som anställd kan ta del av de tjänster som studerande erbjuder till ett förmånligare pris. Tjänsterna kan vara till exempel frisörstjänster, bilservicetjänster, restaurang (lunch och catering) och andra verkstadstjänster beroende på campus. Vårt aktiebolag EduYA bedriver också bilskoleverksamhet på enheterna i Vasa och Närpes. Restaurang Kungsgården erbjuder dessutom nästan varje dag ”take-away” matportioner, bakverk med mera till överkomliga priser.  

Vi önskar dig varmt välkommen med i gemenskapen!

Lediga arbeten


Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är en samkommun som upprätthåller mångsidig yrkesutbildning och teater- och kulturverksamhet.

Vi som arbetsgivare

Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsuppgifter och goda möjligheter att utveckla ditt kunnande.
Vi är en ärlig och trygg arbetsgivare. Enligt resultatet från våra personalenkäter trivs vår personal och de upplever att arbetsgemenskapen är god.
Vi har en jämlik och god lönenivå för våra anställda.
Vi jobbar aktivt för att ha en öppen och jämställd arbetsplats.
Hos oss är sällan den ena arbetsdagen lik den andra!
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi