Jobba hos oss

Samkommunen är en stor arbetsgivare med cirka 295 tillsvidare anställda. En stor del av personalen består av lärare eller utbildare, men vi har också ekonomi-, fastighets-, it- och annan stödpersonal. Vid teatern anställer vi skådespelare, teknisk personal för ljus och ljud, sömmerskor med flera, och vid KulturÖsterbotten anställs projektpersonal. Våra anställda hittar du över hela Österbotten.

De arbetar inom Yrkesakademin i Österbotten (YA!), Wasa Teater- Österbottens regionteater (WT), KulturÖsterbotten (KÖ, inklusive Luckan i Sydösterbotten och Luckan i Karleby) och centralförvaltning och servicetjänster.

Fasta verksamhetspunkter finns i Vasa, Närpes, Kristinestad (Luckan i Sydösterbotten), Pedersöre, Jakobstad, Karleby (Luckan i Karleby) och Kaskö (Luckan i Sydösterbotten).

På större delen vår personal tillämpas kommunala sektorns kollektivavtal. Utvecklingssamtal förs med alla i personalen. Vi har nära samarbete med företagshälsovården och vi erbjuder vår personal både lagstadgad företagshälsovård samt allmän sjukvård på våra flesta verksamhetsorter. Vi erbjuder även vår personal Tyky-Kunto+-sedlar.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är en samkommun som upprätthåller mångsidig yrkesutbildning och teater- och kulturverksamhet.

Vi som arbetsgivare

Vi erbjuder dig mångsidiga arbetsuppgifter och goda möjligheter att utveckla ditt kunnande.
Vi är en ärlig och trygg arbetsgivare. Enligt resultatet från våra personalenkäter trivs vår personal och de upplever att arbetsgemenskapen är god.
Vi har en jämlik och god lönenivå för våra anställda.
Vi jobbar aktivt för att ha en öppen och jämställd arbetsplats.
Hos oss är sällan den ena arbetsdagen lik den andra!

Detta erbjuder vi dig

Tyky-kunto+ - sedlar för 50 euro/år som du kan använda för att bland annat gå på gym, ta del av olika kulturupplevelser eller gå på idrottsevenemang.
Möjlighet att ansöka om 1-3 veckor ledighet med fördelaktigare villkor än i kollektivavtalet.
En KickIn dag för personalen varje höst
Julfest eller jullunch som arbetsgivaren bjuder på varje år.
Tillgång till företagshälsovård vid våra verksamhetsorter i Österbotten. Du har rätt till både lagstadgad företagshälsovård och allmän sjukvård.
Från och med din 37-årsdag erbjuds du hälsogranskningar med jämna mellanrum. Om du hör till någon riskgrupp blir du kallad på hälsogranskning vart tredje år.
Vid eventuell sjukfrånvaro får du 100-procentig sjuklön för 60 kalenderdagar och 2/3 sjuklön för 120 kalenderdagar per kalenderår, oavsett sjukdomsorsak
Då du fyller jämna år, har varit anställd hos oss i 20, 30 eller 40 år, eller då du går i pension uppvaktar vi som arbetsgivare dig med en gåva.
Utöver allt det här håller våra förmän regelbundet utvecklingssamtal både enskilt och i grupp. Vi har också olika direktiv för att säkerställa en god personalpolitik, bland annat en personalstrategi, jämställdhetsplan och personal- och fortbildningsplan.

Vi önskar dig varmt välkommen med i gemenskapen!

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi