SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR (SÖFUK) ON RUOTSINKIELINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKUNTAYHTYMÄ POHJANMAALLA.

Yrkesakademin i Österbotten

Campus Kungsgården, Vaasa

Me toimimme aktiivisen ja luovan ruotsinkielisen Pohjanmaan puolesta edistäen alueellista ja paikallista monimuotoisuutta sekä vahvaa identiteettiä ja avointa kulttuuria. Kuntayhtymän johtaja on Ulrica Karp.

Kuntayhtymä toteuttaa tavoitteitaan keskittymällä toiminnassaan:

  • ruotsin kieleen kaksikielisessä yhteiskunnassamme
  • suomenruotsalaisuuden näkyvyyden lisäämiseen Pohjanmaalla
  • suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin
  • ajanmukaiseen koulutukseen
  • luovuuteen ja aktiivisuuteen – paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

SÖFUK-kuntayhtymän muodostaa neljätoista ruotsinkielistä tai kaksikielistä kuntaa Kokkolasta Kristiinankaupunkiin ulottuvalla rannikkokaistaleella. SÖFUK ylläpitää Yrkesakademin i Österbotten –ammattiopistoa, Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteria sekä KulturÖsterbotten-kulttuuriyksikköä. Lisäksi kuntayhtymä on osakkaana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi –osakeyhtiössä, joka ylläpitää ruotsinkielistä Novia-ammattikorkeakoulua.

Yrkesakademin i Österbotten on suurin ruotsinkielinen ammattiopisto Suomessa. Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteri perustettiin vuonna 1919, ja se on Pohjanmaan ainut ruotsinkielinen laitosteatteri. KulturÖsterbotten tukee ja kehittää alueellista ja paikallista kulttuuria.

Kuntayhtymä on toiminut merkittävien alueellisten investointien päämiehenä Kuninkaankartanon Kampuksen rakentamisessa ja osapuolena Vaasan Palosaaren kampusalueella. Kuninkaankartanon hankkeen kustannukset olivat 35 miljoonaa euroa. Kampusinvestoinneilla luodaan ainutlaatuisia opiskelun, tutkimuksen ja kehittämisen ympäristöjä.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi