Verksamhet

SAMKOMMUNEN SÖFUK BESTÅR AV 14 KOMMUNER I ÖSTERBOTTEN FRÅN KARLEBY I NORR TILL KRISTINESTAD I SÖDER.

Botnia Paradise

Wasa Teater - 2022
En nyskriven kryssningsmusikal av humorgruppen KAJ.

Yrkesakademin i Österbotten

Campus Kungsgården, Vasa

Illustrerad kvinna och man står på våg

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de stora yrkesutbildarna i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten KulturÖsterbotten.

SÖFUK:s verksamhet täcker hela verksamhetsområdet från norr till söder. Luckan finns i anslutning till huvudbiblioteket i Karleby. Luckan finns även i Kristinestad, Kaskö och Närpes. I Jakobstad finns YA placerat i campus Allegro invid stadens torg. Där finns andra stadiets utbildningar inom kultur, musik och integrationsutbildningar. Där finns även dotterbolaget Edu YA:s verksamhet. I Pedersöre finns en YA enhet som starkt nischats på utbildningarna inom social- och hälsovård. I Korsholm bedrivs konstnärsresidenset Ateljé Stundars, konstnärsresidenset är med i nätverket Arts in Residence. I Vasa finns SÖFUK:s mest omfattande verksamhet. YA har verksamhet inom andra stadiets yrkesutbildning på campus Kungsgården med ett brett utbud av utbildningar. På samma område finns numera också KulturÖsterbottens kontor i den s.k. Kulturgården. Visste du förresten att Korsholms vallar där Korsholms slott i tiderna byggdes finns på SÖFUK:s mark? Wasa Teater som innevarande år fyller 100 år har sitt teaterhus och huvudscener i Vasa. Teatern arbetar målmedvetet på att vara närvarande i hela verksamhetsområdet, därför har teatern ”egna” regionscener runt om i Svenska Österbotten. SÖFUK:s närvaro i Närpes är också stark i och med den livskraftiga och framgångsrika YA enheten i staden.

SÖFUK är delägare i Yrkeshögskolan Novia som är den största svenska yrkeshögskolan i landet.

SÖFUK har en omsättning på drygt 23 miljoner euro och ca 330 anställda. Samkommunen har, trots de stora omstruktureringar som skett under de senaste 10 åren, en stark balansräkning. Utbildningsverksamheten sker till 100 % med de statsandelar som beviljas för uppgiften samt med försäljning av utbildnings- och övriga tjänster. Antalet studerande inom YA och dotterbolaget Edu YA uppgår till cirka 7.700 personer per år. Antalet teaterbesökare är cirka 42.000 per år. Teaterverksamheten bedrivs till ca 64% med extern finansiering och statsandelar, kulturbevakningen finansieras till 55 % med externa medel.

SÖFUK ansvarar även för den svenskspråkiga professionella teaterverksamheten i Svenska Österbotten och upprätthåller i det syftet Wasa Teater – Österbottens regionteater. För att bevaka kultur- och utbildningsfrågor och fungera som samarbetsorgan för medlemskommunerna i kultur- och utbildningsfrågor upprätthåller samkommunen KulturÖsterbotten. Samkommunen är även delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.

Yrkesakademin i Österbotten är den största yrkesutbildaren i Svenskfinland. Wasa Teater – Österbottens regionteater som grundades 1919 är den enda professionella svenskspråkiga teater i Österbotten. KulturÖsterbottens verksamhet består i att ge kulturen synlighet och verksamhetsmöjligheter.

Sidhuvud foto av Kimmo Makkonen

 
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi