Verksamhet

SAMKOMMUNEN SÖFUK BESTÅR AV 14 KOMMUNER I ÖSTERBOTTEN FRÅN KARLEBY I NORR TILL KRISTINESTAD I SÖDER.

Vänd om min längtan

Wasa Teater - 2024

Yrkesakademin i Österbotten

Campus Kungsgården, Vasa

Illustrerad kvinna och man står på våg

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. Söfuk driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de stora yrkesutbildarna i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten KulturÖsterbotten.

Söfuk:s verksamhet täcker hela verksamhetsområdet från norr till söder. Luckan finns i anslutning till huvudbiblioteket i Karleby. Luckan finns även i Kristinestad, Kaskö och Närpes. I Jakobstad finns YA placerat i Campus Allegro invid stadens torg. Där finns andra stadiets utbildningar inom kultur, musik och integrationsutbildningar.

Där finns även intressebolaget Edunova:s verksamhet. I Pedersöre finns en YA enhet som starkt nischats på utbildningarna inom social- och hälsovård.

I Korsholm bedrivs konstnärsresidenset Ateljé Stundars, konstnärsresidenset är med i nätverket Arts in Residence. I Vasa finns Söfuks:s mest omfattande verksamhet. YA har verksamhet inom andra stadiets yrkesutbildning på Campus Kungsgården med ett brett utbud av utbildningar. På samma område finns också KulturÖsterbottens kontor i den s.k. Kulturgården. KulturÖsterbotten fungerar som samarbetsorgan för medlemskommunerna i kultur- och utbildningsfrågor. Visste du förresten att Korsholms vallar där Korsholms slott i tiderna byggdes finns på Söfuk:s mark?

Wasa Teater har sitt teaterhus och huvudscener i Vasa. Teatern arbetar målmedvetet på att vara närvarande i hela verksamhetsområdet, därför har teatern ”egna” regionscener runt om i Svenska Österbotten. Söfuk:s närvaro i Närpes är också stark i och med den livskraftiga och framgångsrika YA enheten i staden.

Söfuk är delägare i Yrkeshögskolan Novia som är den största svenska yrkeshögskolan i landet.

Söfuk har en omsättning på ca 26 miljoner euro och ca 320 anställda. Utbildningsverksamheten sker till 100 % med de statsandelar som beviljas för uppgiften samt med försäljning av utbildnings- och övriga tjänster. Antalet studerande inom YA uppgår till 4.155 personer per år. Antalet teaterbesökare är cirka 35.000 per år.

En hållbar verksamhet

Samkommunens miljöarbete strävar till ett utsläppsfritt samhälle i enlighet med nationella mål.

Under 2023 utarbetades och godkändes samkommunens klimatplan för åren 2024 – 2035. På längre sikt är målsättningen att etablera ett system för beräkning av samkommunens koldioxidavtryck och att anpassa klimatplanens mål till verksamheten.

Under senhösten 2022 installerades en storskalig solenergianläggning på Campus Kungsgårdens tak som till viss del gör campus självförsörjande på elektricitet. Den egentillverkade elektriciteten gav under år 2023 en positiv CO₂-effekt på drygt 130 ton CO₂, motsvarande plantering av ca 3 900 träd på en nästan två hektars yta.

Wasa Teater strävar efter att bli klimatneutralt och att erbjuda sina kunder miljöcertifierade tjänster. 2023 certifierades teatern enligt Ekokompassen.

Yrkesakademin i Österbotten strävar till att genom ett aktivt miljöarbete bidra till en större medvetenhet kring energianvändning, miljöfrågor och hållbar utveckling bland våra studerande.

Verksamheten inom Yrkesakademin i Österbotten (YA) och samkommunens enhet för Gemensam förvaltning är i sin helhet miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Sidhuvud foto av Kimmo Makkonen

 
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi