En grupp människor tittar framåt mot personer med finska flaggan

Vision och Strategi

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är den sammanhållande offentliga institutionen för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten.

Vision

Utbildning och kultur i världsklass!
Visionen grundar sig i att vår verksamhet oberoende av vilken verksamhet vi talar om ska klara konkurrens utifrån. Vi konkurrerar med utbildningar, teatrar och kulturaktörer utanför vår region. För att vi ska vara attraktiva och även locka kunder utanför den egna regionen bör vår verksamhet vara av samma standard som ute i världen.

STRATEGI

Lyhördhet
Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i. Strategin grundar sig på att vi öppet och nyfiket är delaktiga i samhället. Vi bör ta till oss influenserna i samhället och utgående från vår vision verka på bästa sätt.
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi