Utgångspunkten i samkommunens strategi är SÖFUK i en förändrad omvärld. I den strategiska planeringen av verksamheten läggs därför tyngdpunkten på samkommunens kärnverksamhet samt att dess unika möjligheter till synergieffekter synliggörs.

Inom Yrkesakademin i Österbotten görs medvetna satsningar på framtidens utbildningsbranscher för att YA ska vara konkurrenskraftig och attraktiv utbildare även framöver.

Wasa Teater satsar målmedvetet på ny dramatik, som engagerar en stor del av Österbotten och man har siktet inställt på publik även utanför regionen. Teaterns fastigheter kommer att förnyas inför jubileumsåret 2019.

Inom KulturÖsterbotten fortsätter samarbetet inom kulturplanering och kulturutveckling med samkommunens ägarkommuner. Genom KulturÖsterbottens verksamhet skapas bland annat ett unikt kulturinnehåll i yrkesutbildningen.

 

Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi