Utgångspunkten i samkommunens strategi är SÖFUK i en förändrad omvärld. I den strategiska planeringen av verksamheten läggs därför tyngdpunkten på samkommunens kärnverksamhet samt att dess unika möjligheter till synergieffekter synliggörs.

Inom Yrkesakademin i Österbotten görs medvetna satsningar på framtidens utbildningsbranscher för att YA ska vara konkurrenskraftig och attraktiv utbildare även framöver.

Wasa Teater satsar målmedvetet på ny dramatik, som engagerar en stor del av Österbotten och man har siktet inställt på publik även utanför regionen. Teaterns fastigheter kommer att förnyas inför jubileumsåret 2019.

Inom KulturÖsterbotten fortsätter samarbetet inom kulturplanering och kulturutveckling med samkommunens ägarkommuner. Genom KulturÖsterbottens verksamhet skapas bland annat ett unikt kulturinnehåll i yrkesutbildningen.

 

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi