Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är en samkommun bestående av 14 kommuner från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Samkommunen upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater – Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten. SÖFUK är också delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.