• About US
  • Tietoja meistä
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är en samkommun bestående av 14 kommuner från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Samkommunen upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater – Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten. SÖFUK är också delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi