Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur arbetar för ett aktivt och kreativt Svenska Österbotten i vilken ingår regional och lokal mångfald med en stark identitet och en öppen kultur.

Bilder från Vasa - Foto: A-B. Pada-
Korsnäs Kommun
Kronoby
Kaskö
Vörå

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är en samkommun bestående av 14 kommuner från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Samkommunen upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, Wasa Teater – Österbottens regionteater och KulturÖsterbotten. SÖFUK är också delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.