SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR (SÖFUK) ON RUOTSINKIELINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKUNTAYHTYMÄ POHJANMAALLA.

Yrkesakademin i Österbotten

Campus Kungsgården, Vaasa

Me toimimme aktiivisen ja luovan ruotsinkielisen Pohjanmaan puolesta edistäen alueellista ja paikallista monimuotoisuutta sekä vahvaa identiteettiä ja avointa kulttuuria. Kuntayhtymän johtaja on Ulrica Karp.

Kuntayhtymä toteuttaa tavoitteitaan keskittymällä toiminnassaan:

 • ruotsin kieleen kaksikielisessä yhteiskunnassamme
 • suomenruotsalaisuuden näkyvyyden lisäämiseen Pohjanmaalla
 • suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin
 • ajanmukaiseen koulutukseen
 • luovuuteen ja aktiivisuuteen – paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

SÖFUK-kuntayhtymän muodostaa neljätoista ruotsinkielistä tai kaksikielistä kuntaa Kokkolasta Kristiinankaupunkiin ulottuvalla rannikkokaistaleella. SÖFUK ylläpitää Yrkesakademin i Österbotten –ammattiopistoa, Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteria sekä KulturÖsterbotten-kulttuuriyksikköä. Lisäksi kuntayhtymä on osakkaana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi –osakeyhtiössä, joka ylläpitää ruotsinkielistä Novia-ammattikorkeakoulua.

Yrkesakademin i Österbotten on suurin ruotsinkielinen ammattiopisto Suomessa. Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteri perustettiin vuonna 1919, ja se on Pohjanmaan ainut ruotsinkielinen laitosteatteri. KulturÖsterbotten tukee ja kehittää alueellista ja paikallista kulttuuria.

Kuntayhtymä on toiminut merkittävien alueellisten investointien päämiehenä Kuninkaankartanon Kampuksen rakentamisessa ja osapuolena Vaasan Palosaaren kampusalueella. Kuninkaankartanon hankkeen kustannukset olivat 35 miljoonaa euroa. Kampusinvestoinneilla luodaan ainutlaatuisia opiskelun, tutkimuksen ja kehittämisen ympäristöjä.

Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi