SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KULTUR (SÖFUK) ON RUOTSINKIELINEN KOULUTUS- JA KULTTUURIKUNTAYHTYMÄ POHJANMAALLA.

Yrkesakademin i Österbotten

Campus Kungsgården, Vaasa

Me toimimme aktiivisen ja luovan ruotsinkielisen Pohjanmaan puolesta edistäen alueellista ja paikallista monimuotoisuutta sekä vahvaa identiteettiä ja avointa kulttuuria. Kuntayhtymän johtaja on Ulrica Karp.

Kuntayhtymä toteuttaa tavoitteitaan keskittymällä toiminnassaan:

 • ruotsin kieleen kaksikielisessä yhteiskunnassamme
 • suomenruotsalaisuuden näkyvyyden lisäämiseen Pohjanmaalla
 • suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin
 • ajanmukaiseen koulutukseen
 • luovuuteen ja aktiivisuuteen – paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

SÖFUK-kuntayhtymän muodostaa neljätoista ruotsinkielistä tai kaksikielistä kuntaa Kokkolasta Kristiinankaupunkiin ulottuvalla rannikkokaistaleella. SÖFUK ylläpitää Yrkesakademin i Österbotten –ammattiopistoa, Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteria sekä KulturÖsterbotten-kulttuuriyksikköä. Lisäksi kuntayhtymä on osakkaana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi –osakeyhtiössä, joka ylläpitää ruotsinkielistä Novia-ammattikorkeakoulua.

Yrkesakademin i Österbotten on suurin ruotsinkielinen ammattiopisto Suomessa. Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteri perustettiin vuonna 1919, ja se on Pohjanmaan ainut ruotsinkielinen laitosteatteri. KulturÖsterbotten tukee ja kehittää alueellista ja paikallista kulttuuria.

Kuntayhtymä on toiminut merkittävien alueellisten investointien päämiehenä Kuninkaankartanon Kampuksen rakentamisessa ja osapuolena Vaasan Palosaaren kampusalueella. Kuninkaankartanon hankkeen kustannukset olivat 35 miljoonaa euroa. Kampusinvestoinneilla luodaan ainutlaatuisia opiskelun, tutkimuksen ja kehittämisen ympäristöjä.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi