| Nyheter

Åtgärder i samkommunen med anledning av statsrådets beslut 4.5.2020

Enligt statsrådets nya riktlinjer är det från och med 14.5 möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning i yrkesläroanstalterna, men rekommendationen är ändå att undervisningen ordnas som distansundervisning till terminens slut. Begränsningen på sammankomster med max 10 personer gäller fram till 31.5, varefter max personantalet höjs till 50.

På YA följs rekommendationerna distansundervisning fortsätter fram till 31.5. Yrkesprov för avgående studerande kan ordnas på skolan för studerande som inte kan utföra dem på en arbetsplats och särskilda handledningstillfällen ordnas där ansvariga handledare stämmer av med de studerande gällande studierna och fortsatta planer. Från och med 1.6  har YA ”begränsad normal verksamhet” med beaktande av restriktionen på sammankomster på max 50 personer. YA fortsätter i huvudsak med distansundervisning ännu under juni månad fram till sommaruppehållet. Enstaka närundervisningstillfällen kan ändå ordnas, med prioritering på studerande som behöver kontaktundervisning efter distanslärandet eller mer praktisk övning inför yrkesprov. En gemensam virtuell dimission publiceras 29.5 kl. 14.00 på YAs YouTube kanal.

Angående skräddarsydda utbildningar, arbetskraftsutbildningar, väntar vi ännu på besked av ELY-centralen gällande närundervisningen.

KulturÖsterbotten fortsätter sin verksamhet som tidigare. Luckan i Sydösterbotten samt Luckan Karleby öppnar från och med 1.6, vi informerar närmare om öppethållningstider på webbsidan och sociala medier.

Wasa Teater ger information och anvisningar för teaterverksamheten och teaterhuset på sina webbsidor.

Vi hoppas att vi kan återgå till normal verksamhet från och med 1.8. Vi följer med läget och ifall det ändrar under sommaren kommer nya anvisningar och information att ges ut till personalen och studerande före 1.8.


  • Senast ändrad: 06.05.2020
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi