| Nyheter

Åtgärder i samkommunen med anledning av statsrådets beslut om ibruktagande av beredskapslagen

Åtgärder i samkommunen med anledning av statsrådets beslut om ibruktagande av beredskapslagen

Statsrådet fattade 16.3.2020 en rad beslut om ibruktagande av beredskapslagen, och 30.3 kom vidare beslut som har direkt inverkan på samkommunens verksamhet fram till 13.5.2020.

Yrkesutbildningen inom ramen för Yrkesakademin i Österbotten pausade närundervisningen från och med tisdagen den 17 mars 2020. Studerande uppmanas nu att lämna hemma för alternativa verksamhetssätt och/eller distansstudier fram till 13.5.2020. Studierna ska så långt som möjligt under rådande situation följa studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Studerande som är ute på utbildningsavtal (praktik) eller på läroavtal går till sina arbetsplatser så som tidigare under förutsättning att det är lämpligt för arbetsplatsen. På arbetsplatsen följer man arbetsplatsens direktiv. Studerande inom lantbruk kan vid behov delta i verksamhet på skollägenheten i samband med skötsel av produktionsdjur och inför kommande vårbruk.

Yrkesakademins utrymmen stängdes 18 mars 2020. Internatet stängdes tisdagen 17 mars.

Ärenden till skolan ska i första hand skötas genom de digitala kanalerna som står till buds. Information om alternativa verksamhetssätt, distansstudier och -handledning ges via Wilma, e-post och Teams.

Antagningsbyrån samt studiebyrån är tillgängliga för de studerande via digitala kanaler.

Yrkesprov kommer i möjligaste mån att ordnas för studerande som är i slutskedet av studierna, fortsättningsvis med beaktande av kraven och kriterierna i examensgrunderna

Den publika verksamheten i teaterhuset på Wasa Teater – Österbottens regionteater planeras starta igen från och med spelårsöppningen i höst.

Samkommunens personal har, med beaktande av enskilda anställdas arbetsuppgifter i samråd med sin förman kommit överens om att utföra distansarbete.

Mera detaljerade direktiv för verkställandet av beredskapslagens inverkan på samkommunens verksamhet utarbetas för respektive ansvarsområde. Ärenden till samkommunen ska i första hand skötas genom de digitala kanaler som står till buds, exempelvis via hemsidor, e-post, Wilma applikationen, Teams, telefonsamtal etc.

Samkommunen följer kontinuerligt med läget och de direktiv som kommer från landets myndigheter i syfte att förhindra spridningen av coronaviruset i landet, vid behov tas nya beslut i ärendet

På tjänstens vägnar,

Ulrica Karp

Direktör


  • Senast ändrad: 31.03.2020
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi