| Nyheter

Allmän information om coronaviruset inom Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Läget för coronavirusepidemin förändras från dag till dag och Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att vi har en pandemi. Världshälsoorganisationen, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet följer med läget och ger information och anvisningar gällande coronaviruset. Samkommunen följer de direktiv som nationella och regionala myndigheter ger.

Samkommunen har en krisgrupp som kontinuerligt följer med och informerar om läget kring coronaviruset.

Allmänt att beakta vid en epidemi eller karantän

Fortsättningsvis aktivt uppmana till god handhygien, att hosta och nysa mot armvecket, använda engångsnäsdukar, att inte röra ansiktet och att agera så att inte smittan sprids till andra.

Information vid en epidemi eller om verksamhetsenheter stängs

Information som berör externa kunder och samarbetsparter publiceras på samkommunens webbsidor och via e-post. 

Berör informationen specifikt Yrkesakademin i Österbottens verksamhet och målgruppen för informationen är studerande, föräldrar och personal ges informationen via Wilma och/eller e-post av rektor. Målsättningen vid en epidemi är att säkerställa studerandes rätt till undervisning och handledning enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, samt en trygg studiemiljö och att undantagen från den normala verksamheten är så liten som möjligt

Berör informationen specifikt Wasa Teaters verksamhet ges informationen till kunder via massmedia, hemsidan, nyhetsbrev och e-post. Alla föreställningar på scenerna i teaterhuset är inställda för tiden 13.3-31.5.2020 om inte andra beslut fattas under våren. Teatern fortsätter att repetera och förbereda den kommande höstens produktioner.

Berör informationen specifikt KulturÖsterbottens verksamhet ges informationen till kunder via massmedia, hemsidan och e-post. Målsättningen är att verksamheten fungerar normalt

Resor, möten och besök

 • Tillsvidare görs inga arbetsrelaterade utlandsresor. Anställda bör också noga överväga privata utlandsresor.
 • Inrikesresor genomförs endast om det är nödvändigt och efter övervägande.
 • Inga studeranderesor genomförs och studerande som befinner sig utomlands tas hem.
 • Alla uppmanas följa THL:s och UKM:s anvisningar om resor.
 • Anställda som återvänder från en utrikesresa bör i enlighet med myndigheternas direktiv stanna hemma i två veckor efter ankomsten från resan. Detta gäller från och med 12.3.2020 till 31.5.2020 om inte andra beslut fattas under våren.
 • Interna möten genomförs så långt som möjligt på distans, distansarbete utförs enligt överenskommelse med egen förman
 • All extern uthyrning till grupper över 40 personer samt extern uthyrning av gymnastiksalen ställs in under tiden 16.3-31.5.2020 om inte andra beslut fattas under våren.

Ulrica Karp

Direktör

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, skn


 • Senast ändrad: 13.03.2020
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi