| Nyheter

Samkommunstyrelsen 28.3.2019

Samkommunstyrelsen 28.3.2019

Gott resultat för samkommunen 2018

Styrelsen undertecknade bokslutet för 2018. Resultatet för 2018 är 201 142 euro, vilket är ett gott resultat för samkommunen. Alla ansvarsområden i samkommunen uppvisar ett bättre nettoresultat för året än vad som budgeterats.

För Wasa Teater – Österbottens regionteater landade överskottet på 73 128 euro tack vare mycket höga biljettintäkter. KulturÖsterbotten uppvisar ett överskott på 30 057 euro och centralförvaltning och servicetjänster landar på 199 811 euro. Överskottet kommer från extern fastighetsuthyrning.

Yrkesakademin i Österbotten uppvisar ett underskott om 27 519 euro, jämfört med 152 977 euro året innan.

 • Samtliga ansvarsområden har gjort ett mycket gott resultat, mycket bättre än budgeterat för 2018. Vi är mycket nöjda med bokslutet, det ligger hårt jobb bakom siffrorna, säger direktör Ulrica Karp.

Styrelsen tillställer bokslutet till revisionsnämnden och revisorn för granskning. Samkommunstämman godkänner slutligen bokslutet i maj.

Samkommunen hade 338 personer anställda per 31.12.2018, vilket var en minskning med 34 personer jämfört med fjolåret. Medelåldern för samkommunens anställda ökade från 45,9 år till 46,2 år. För anställda inom kommunsektorn år 2017 var medelåldern 45,8 år. Medianåldern för tillsvidare anställda i samkommunen ökade med ett år till 49 år. Styrelsen behandlade personalrapporten och tillställer den samkommunstämman för godkännande.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

 

Vasa 28.3.2019

ULRICA KARP

Direktör


 • Senast ändrad: 29.03.2019

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi