| Nyheter

SÖFUKS samkommuns styrelse tar ställning i an-reformen

PRESSMEDDELANDE
Vasa 13.6.2023

På måndag tog samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) del av den utredning över ett alternativt sysselsättningsområde på landskapsnivå när det gäller reformen av arbetslivs- och näringstjänsterna i Österbotten. 

AN-tjänsterna bör organiseras möjligast effektivt, så att sannolikheten för anställning ska vara så bra som möjligt för kunderna som anlitar AN-tjänsterna. AN-tjänsterna och kommunernas egna livskraftstjänster samt lokala ekosystem måste därför fungera genomslagskraftigt och som en helhet.

Ersättningen för ökat ansvar för utkomstskyddet kommer att göras vid ett engångstillfälle och indexeras årligen. I fortsättningen beror kommunernas utgifter för utkomstskyddet på antalet arbetssökande.

I utredningen konstateras att det finns en risk för Österbotten, då man går in i systemet från en låg arbetslöshet. Vid en plötslig och stor strukturomvandling kan utgifterna bli höga. Att enbart aktivera arbetslösa och styra dem till tjänster påverkar inte i framtiden kommunens finansieringsansvar. Kommunens ansvar för finansieringen börjar tidigare än förr och växer stegvis. 

Söfuks samkommunstyrelse konstaterar att med tanke på arbetskraftens rörlighet, tillgänglighet, rekrytering av arbetskraft och därmed främjande av sysselsättningen och tillväxten i Österbotten borde AN-området omfatta åtminstone landskapet Österbotten då reformen träder i kraft.

”Vi håller med de reflektioner som presenteras i utredningen och de fördelar man kan se med att hålla ihop Österbotten som ett sysselsättningsområde,” säger Anders Norrback, styrelseordförande för samkommunen. ”Det är viktigt att sysselsättningsområdet är tillräckligt mångsidigt till sin näringslivsstruktur och tillräckligt stort för att balansera upp plötslig strukturomvandling,” fortsätter han. 

Redan ordnande av AN tjänsterna på landskapsnivå innebär en splittring jämfört med nuvarande struktur vilket också förutsätter nya samarbetsstrukturer. I samarbetet med välfärdsområdet i landskapet och med de utbildare som sköter arbetskraftsutbildningarna finns klara fördelar i att kunna samarbeta inom ett enhetligt område. För att upprätthålla och utveckla specialkunnande är också ett större område mer ändamålsenligt.

”Det handlar också om att nationellt visa upp ett starkt område med svenska som majoritetsspråk, ett stort och enhetligt område ger mer tyngd då man vill påverka,” säger Christoffer Ingo, samkommunstyrelsen Söfuks viceordförande och Korsholms kommunfullmäktigeordförande. ”Eftersom vi ser att detta är en viktig fråga för Söfuk kommer vi att bjuda in alla våra medlemskommuner till en runda bordet diskussion om ordnandet av AN tjänsterna i Österbotten. Eftersom konkurrensen om arbetskraft är stor och kommer att öka hoppas vi att vi i Österbotten kommer till en lösning som gagnar såväl arbetskraften som arbets- och näringslivet,” fortsätter han.

Ytterligare information ger:

Styrelseordförande Anders Norrback
Viceordförande Christoffer Ingo
Direktör Ulrica Karp


  • Senast ändrad: 13.06.2023
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi