| Nyheter

Solenergianläggning vid Campus Kungsgården i Vasa

Montering av solpaneler på Campus taket

PRESSMEDDELANDE
Vasa 22.8.2022

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur installerar solenergianläggning vid Campus Kungsgården i Vasa

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) har som målsättning att bli koldioxidneutrala i hela den verksamhet som samkommunen bedriver. Ett steg till i förverkligandet av målsättningen är installation och ibruktagning av en solenergianläggning vid Campus Kungsgården i Vasa.

Solkraftverket vars effekt är ca. 330 kW kommer att täcka åtminstone 20% av årliga energibehovet på campusområdet.

”Eftersom hållbarhet är en central del i vår verksamhet har vi redan tidigare tagit en rad åtgärder för att minska koldioxidavtrycket i verksamheten,” berättar Ulrica Karp, samkommunens direktör. ”Bland annat har sedan ett flertal år tillbaka använts enbart grön el i samkommunen, och hållbarheten är alltid ett kriterium i de upphandlingar samkommunen gör,” fortsätter hon.

Satsningar har också gjorts på anskaffning av elbilar för personalens bruk under arbetsresor. Vidare finns en strategi för hur hela fordonsparken ska förnyas så att den på ett antal års sikt ska bestå till närmare 40% av fordon utan koldioxidutsläpp. 

Solkraftverket består av 1340 solpaneler som monteras på Campus Kungsgårdens tak under augusti och början av september. De sista komponenterna till kraftverket levereras i ett senare skede. Helt klar att tas i bruk kommer solenergianläggningen att vara i mitten av november.

Tilläggsinformation ger:

Ulrica Karp

Direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning oh kultur

Tel: 050 5025550


  • Senast ändrad: 03.11.2022
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi