| Nyheter

Ny rektor för Yrkesakademin I Österbotten och Administrativ Chef på Wasa Teater.

Den 7.3 valde styrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur ekonomie magister Gunilla Lillbacka till tjänsten som administrativ chef för Wasa Teater, hon tillträder 1.8.2022.

Till tjänsten som rektor för Yrkesakademin i Österbotten valdes filosofie magister Anne Levonen, hon tillträder senast 1.9.2022. Vi önskar Gunilla och Anne hjärtligt välkomna i vår gemenskap i höst, och vi tackar alla sökanden till tjänsterna!


  • Senast ändrad: 08.03.2022
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi