| Nyheter

SOFUK har undertecknat EU:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

PRESSINFORMATION
Vasa 19.1.2022

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har undertecknat EU:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Den 17.1 har Ulrica Karp å samkommunens vägnar undertecknat EU:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.

Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är riktad till lokal- och regionalförvaltningarna i Europa. Förvaltningarna uppmanas att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen och inom sina områden fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen. Genom att underteckna deklarationen förbinder vi oss att främja implementeringen av deklarationen genom att upprätta en jämställdhetsplan. I planen, som publicerats på vår webbsida och intranät, redovisas prioriteringar och åtgärder samt de resurser myndigheterna anvisar för ändamålet. Vi förbinder oss också till att samarbeta med alla institutioner och aktörer inom vårt område i syfte att uppnå verklig jämställdhet.

Handlingsplanen för jämställdhet och likabehandling är en viktig del i arbetet att nå vår vision och för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där anställda och studerande och våra kunder kan känna sig väl bemötta. I planen fastställs vår gemensamma syn på jämställdhet och likabehandling och vilka våra åtgärder är för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet åren 2022−2023. Detta arbete förutsätter att vi alla, beslutsfattare, anställda och studerande, arbetar gemensamt för att förebygga diskriminering och för att öka medvetenheten bland oss i frågor som berör jämställdhet och likabehandling.

Handlingsplanen baserar sig bl.a på bestämmelserna i Europeiska deklarationen om jämställdhet, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014).

Tilläggsinformation ger:

Ulrica Karp
Direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning oh kultur

Tel: 050 5025550


  • Senast ändrad: 19.01.2022
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi