| Nyheter

Ny aktör inom fortbildning växer fram – Yrkeshögskolan Novia blir delägare i Edu YA Ab

orjan ulrica max.jpg

Foto: Jenny Holmkvist/Novia

Tillgången på arbetskraft och kompetens blir en allt viktigare konkurrensfaktor för regionens företag och andra arbetsgivare. Behoven och kraven ökar på personalen och det kontunerliga lärandet under hela yrkeskarriären betonas. För utbildningsanordnarna betyder det en växande efterfrågan på fortbildning som ett komplement till den examensgivande utbildningen. Vidare blir arbetsplatserna allt mera mångkulturella.

”Arbetsgivare har uttryckt behov av bredare kompetensutveckling för hela eller delar av sin personal mot bakgrund av att ett företag sällan enbart har en grupp anställda. För att utvecklas behövs ofta en samordnad kompetensförhöjning för alla personalgrupper i företaget”, konstaterar Ulrica Karp, direktör för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. 

För att möta dessa behov och därmed stärka det regionala arbets- och näringslivet samt samarbetet mellan arbetsgivare och utbildarna kommer Edu YA från och med årsskiftet att breddas med kompetensen från Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt blir Novia delägare i Edu YA Ab, vars namn kommer att ändra. I bolaget sker allt från arbetskraftsutbildningar och certifikatutbildningar till konsultationer, ledarskapsutbildningar och rekryteringsutbildningar. Syftet är att ge arbetslivet en tjänsteleverantör för kompetensutveckling med en stor kunskapsbas inom många områden och nivåer.

”Genom samarbetet kan vi ännu effektivare stöda regionens arbetsgivare när det gäller kompetensfrågor och tillgång på arbetskraft”, säger Örjan Andersson, rektor för Yrkeshögskolan Novia. 

Bolaget kommer att på såväl instituts- som högskolenivå erbjuda fortbildningstjänster och stöd för kompetensutveckling inom social- och hälsovård, teknik, företagsekonomi, kultur och bioekonomi. Därtill erbjuds tjänster inom internationell rekrytering och integrationsutbildning. 

”Det är få aktörer i branschen som kan erbjuda ett lika mångsidigt utbud av kompetensutveckling som vi kan i den nya konstellationen. Trots att detta blir verklighet först från årsskiftet, så startar vi redan nu marknadsföringen av det nya utbudet. Jag hoppas att många tar kontakt för att höra mera”, säger Max Hagström, VD för Edu YA Ab.  

Foto: Jenny Holmqvist/Novia


  • Senast ändrad: 03.11.2021
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi