| Nyheter

PRESSINFORMATION Vasa 6.9.2021

Extra samkommunstämma 6.9.2021

Samkommunstämman valde i dag en ny revisionsnämnd för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Revisionsnämnden består av fem ledamöter jämte personliga ersättare. Revisionsnämndens mandattid är 2021-2025. Den nya revisionsnämnden består av:

Ordinarie

Parti

Hemort

Ersättare

Parti

Hemort

Johanna Holmäng-Jaskari, ordförande

SFP

Vasa

Madeleine Linman

SFP

Vasa

Johanna Tallgren, viceordförande

SDP

Nykarleby

Ove Ljungqvist

SDP

Korsholm

Marlene Ahlberg

SFP

Korsholm

Hannele Zitting

SFP

Karleby

Mikael KA Nordmyr

SFP

Korsnäs

Stefan Mannsén

SFP

Närpes

Sören Dahlvik

SFP

Kronoby

Anja Lillqvist

SFP

Pedersöre

Samkommunstämman valde även en ny samkommunstyrelse. Styrelsen består av 13 ledamöter. Styrelsens mandattid är 2021-2025. 

Ordinarie

Parti

Hemort

Ersättare

Parti

Hemort

Anders Norrback, ordförande

SFP

Närpes

Marianne Nyqvist-Mannsen

SFP

Närpes

Christoffer Ingo, viceordförande

SFP

Korsholm

Silvia Ekman

SFP

Malax

Ulla Granfors

SFP

Vasa

Martin Norrgård

SFP

Vasa

Lars Rosenblad

SFP

Vasa

Leena Nikkari-Östman

SFP

Vörå

Amanda Åkersten

SFP

Korsnäs

Sven-Erik Bernas

SFP

Korsnäs

Alexandra Wasberg

SFP

Korsholm

Victor Ohlis

SFP

Vörå

Tommy Björklund

SFP

Pedersöre

Kristina Lundström-Björk

SFP

Jakobstad

Ida-Helena Patoranta

SFP

Kristinestad

Kent Taipale

SFP

Krstinestad

Sebastian Lassila

KD

Larsmo

Pernilla Löfs-Grankulla

KD

Larsmo

Viktor Kock

SDP

Pedersöre

Majvor Grönroos

SDP

Nykarleby

Britt-Marie Enholm

SDP

Malax

Alf Nyroos

SDP

Malax

Micael Westerholm

Sannf

Korsholm

Ulf-Peter Ek

Sannf

Korsholm

Lotta Saarikoski

Saml

Vasa

Marcus Silfvast

Saml

Vasa

Kultursektionen väljs 1.10.2021.

Vasa 6.9.2021

HENRIK ANTFOLK

Stämmans ordförande


  • Senast ändrad: 07.09.2021
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi