Samkommunstyrelsen

Styrelsemedlem

Ersättare

Anders Norrback (Ordf.)

Marianne Nyqvist-Mannsén

Christoffer Ingo (v.ordf)

Silvia Ekman

Kristina Lundström-Björk

Camilla Roslund-Nordling

Britt-Marie Enholm

Alf Nyroos

Ulla Granfors

Barbro Kloo

Viktor Kock

Majvor Grönros

Sebastian Lassila

Pernilla Löfs-Grankulla *

Ida-Helena Patoranta

Kent Taipale

Lars Rosenblad

Leena Nikkari-Östman

Lotta Saarikoski

Marcus Silfvast 

Alexandra Wasberg

Victor Ohlis 

Micael Westerholm *

Ulf-Peter Ek *

Amanda Åkersten

Sven-Erik Bernas

* Redogörelse inte inlämnad

Dokument

Välj Växla Rubrik Datum Ladda ner
pdf Sven Erik Bernas Ladda ner
pdf Ulla Granfors Ladda ner
pdf Victor Ohlis Ladda ner
Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi