| Nyheter

Fem personer har sökt tjänsten som teaterchef för Wasa Teater - Österbottens regionteater

Tjänsten som teaterchef för Wasa Teater – Österbottens regionteater har av samkommunstyrelsen 3.2.2020 beslutats lediganslås offentligt.

Teaterchefen handhar uppgiften som konstnärlig ledare under en mandatperiod på fem år från och med 1.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Teaterchefen leder, övervakar och utvecklar teaterns konstnärliga verksamhet i nära samarbete med den administrativa chefen som har det ekonomiska och administrativa helhetsansvaret för teaterns verksamhet. Teaterchefen är förman för teaterns konstnärliga personal.

Teaterchefen ska vara en dynamisk person med dokumenterade ledaregenskaper. Vi uppskattar förmåga att leda vår 100-åriga teater i en kontinuerlig förändrings- och utvecklingsprocess i samklang med de krav som regionen ställer.

De formella behörighetskraven för den som väljs till teaterchef är lämplig högre högskoleexamen och i praktiken dokumenterad erfarenhet av teaterbranschen

Före ansökningstidens utgång 24.2.2020 kl 15.00 har följande personer sökt tjänsten:

 • Ann-Luise Bertell, Vörå
 • Lina Ekblad, Solf
 • Thomas Lundin, Ekenäs
 • Arne Nylander, Helsingfors
 • Henrik Thorson, Kuni

Tilläggsinformation ges av:

Ulrica Karp
Direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Tel: 050 5025550

Marit Berndtson
Administrativ chef på Wasa Teater

Tel: 050 594 9092

OM SÖFUK:

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde. SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de stora yrkesutbildarna i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten Kultur Österbotten.


Maria Nystrand

Informatör / Tiedottaja
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Yrkesakademin i Österbotten

Kungsgårdsvägen 30A
65380 Vasa

Tel +358 50 523 32 53

www.sofuk.fi
www.yrkesakademin.fi


 • Senast ändrad: 25.02.2020

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi