Samkommunstyrelsen 7.10.2019

Samkommunens ansvarsområden presenterade respektive områdes budgetförslag för styrelsen. Samkommunens medlemskommuner ger nu utlåtande på budgeten för 2020 och ekonomiplanen 2021-2022 inför styrelsens följande möte.

Vasa stad planerar att utveckla kollektivtrafiken i Vasa stadsregion 2021-2030 och har med det i åtanke begärt ett utlåtande av samkommunen. Samkommunstyrelsen ser positivt på ett utvecklande av kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm och ser ett klart behov av utökad turtäthet från Vasa centrum, Korsholms kommuncentrum, Norra Korsholm, Replot-Björköby och Kvevlaxområdet till Campus Kungsgården. Styrelsen ser också att även alternativa sätt att resa kollektivt behöver lyftas fram.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 7.10.2019

ULRICA KARP

Direktör

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi