Vision

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är den sammanhållande offentliga institutionen för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Österbotten.

 

VISION:

Utbildning och kultur i världsklass!

Visionen grundar sig i att vår verksamhet oberoende av vilken verksamhet vi talar om ska klara konkurrens utifrån. Vi konkurrerar med utbildningar, teatrar och kulturaktörer utanför vår region. För att vi ska vara attraktiva och även locka kunder utanför den egna regionen bör vår verksamhet vara av samma standard som ute i världen.
 
Strategi:

Vi är lyhörda för och samverkar med den värld vi lever i.
 
Strategin grundar sig på att vi öppet och nyfiket är delaktiga i samhället. Vi bör ta till oss influenserna i samhället och utgående från vår vision verka på bästa sätt.

Skriv ut