• Ekonomi & förvaltning

Ekonomi & förvaltning

Utgångspunkten i samkommunens strategi är SÖFUK i en förändrad omvärld. I den strategiska planeringen av verksamheten läggs därför tyngdpunkten på samkommunens kärnverksamhet samt att dess unika möjligheter till synergieffekter synliggörs.

Inom Yrkesakademin i Österbotten görs medvetna satsningar på framtidens utbildningsbranscher för att YA ska vara konkurrenskraftig och attraktiv utbildare även framöver.

Wasa Teater satsar målmedvetet på ny dramatik, som engagerar en stor del av Österbotten och man har siktet inställt på publik även utanför regionen. Teaterns fastigheter kommer att förnyas inför jubileumsåret 2019.

Inom KulturÖsterbotten fortsätter samarbetet inom kulturplanering och kulturutveckling med samkommunens ägarkommuner. Genom KulturÖsterbottens verksamhet skapas bland annat ett unikt kulturinnehåll i yrkesutbildningen.

 

 

Skriv ut