• About US
  • Tietoja meistä

FÖREDRAGNINGSLISTOR, PROTOKOLL OCH KUNGÖRELSER

På dessa sidor hittar du Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturs officiella föredragningslistor och protokoll samt kunggörelser. Föredragningslistorna publiceras när de sänds till företroendevalda och protokollen publiceras efter protokolljustering. Samkommunen publicerar innevarande års och de två föregående årens föredragningslistor och protokoll. Om ni behöver ta del av information i äldre protokoll tag kontakt med respektive organs sekreterare

Föredragningslistorna och protokollen är läsbara med Microsoft Word. Du behöver Microsoft Word eller motsvarande för att kunna ta del av dokumenten. Ifall du inte har det kan du hämta ett gratis läsprogram härifrån.

Alla dokument är viruskontrollerade före publicering.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi