• About US
  • Tietoja meistä

FÖREDRAGNINGSLISTOR, PROTOKOLL OCH TILLKÄNNAGIVANDEN

På dessa sidor hittar du Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturs officiella föredragningslistor och protokoll. Tillkännagivanden hittar du här. Protokollen publiceras efter protokolljustering. Samkommunen publicerar innevarande års och de två föregående årens föredragningslistor och protokoll. Om ni behöver ta del av information i äldre protokoll tag kontakt med respektive förvaltningsorgans sekreterare.

 

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi