Föredragningslistor, protokoll och kungörelser

dessa sidor hittar du Svenska Österbottens förbund för utbildning och kulturs officiella föredragningslistor och protokoll samt kunggörelser. Föredragningslistorna publiceras när de sänds till företroendevalda och protokollen publiceras efter protokolljustering. Samkommunen publicerar innevarande års och de två föregående årens föredragningslistor och protokoll. Om ni behöver ta del av information i äldre protokoll tag kontakt med respektive organs sekreterare

Föredragningslistorna och protokollen är läsbara med Microsoft Word. Du behöver Microsoft Word eller motsvarande för att kunna ta del av dokumenten. Ifall du inte har det kan du hämta ett gratis läsprogram härifrån.

Alla dokument är viruskontrollerade före publicering.

 

Skriv ut