• Om oss

Verksamhet

 

Samkommunen SÖFUK består av 14 kommuner i Österbotten från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

SÖFUK har som uppgift att upprätthålla och utveckla svenskspråkig yrkesutbilding på andra stadiet och annan utbildning efter läropliktskolan i Svenska  Österbotten. För detta syfte upprätthåller samkommunen yrkesskolan Yrkesakademin i Österbotten. Samkommunen kan även upprätthålla gymnasieutbildning.

SÖFUK ansvarar även för den svenskspråkiga professionella teaterverksamheten i Svenska Österbotten och upprätthåller i det syftet Wasa Teater – Österbottens regionteater. För att bevaka kultur- och utbildningsfrågor och fungera som samarbetsorgan för medlemskommunerna i kultur- och utbildningsfrågor upprätthåller samkommunen KulturÖsterbotten. Samkommunen är även delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.


Yrkesakademin i Österbotten är den största yrkesutbildaren i Svenskfinland. Wasa Teater – Österbottens regionteater som grundades 1919 är den enda professionella svenskspråkiga teater i Österbotten. KulturÖsterbottens verksamhet består i att ge kulturen synlighet och verksamhetsmöjligheter.


Samkommunens uppgifter (enligt grundavtalet):

 Upprätthålla grundläggande yrkesutbildning för unga och vuxna, yrkesinriktad utbildning och läroavtalsutbildning på andra stadiet. SÖFUK kan också i Svenska Österbotten upprätthålla gymnasial och annan utbildning efter den grundläggande utbildningen.

  • Upprätthålla svenskspråkig regionteaterverksamhet i Svenska Österbotten.
  • Vara ett samarbetsorgan för medlemskommunerna i ärenden som berör kultur- och utbildningsfrågor samt bevaka medlemskommunernas och den svenskösterbottniska befolkningens gemensamma intressen.
  • Äga och besitta aktier i yrkeshögskolebolaget Åbo Akademi samt aktier och andelar i övriga bolag.

Samkommunen har fungerat som huvudman för betydande regionala satsningar, bland annat i fråga om skapandet av Campus Kungsgården och Medibothnia i Vasa. Tack vare campussatsningarna skapas unika miljöer för studier, forskning och utveckling.

Direktör för samkommunen är Ulrica Karp.

Wasa Teater
Yrkesakademin i Österbotten
KulturÖsterbotten

Skriv ut