Verksamhet

SAMKOMMUNEN SÖFUK BESTÅR AV 14 KOMMUNER I ÖSTERBOTTEN FRÅN KARLEBY I NORR TILL KRISTINESTAD I SÖDER.

Videos över våra enheter!

INGVAR! – en musikalisk möbelsaga

Wasa Teater - 2017

Yrkesakademin i Österbotten

Campus Kungsgården, Vasa

Uppgift

SÖFUK har som uppgift att upprätthålla och utveckla svenskspråkig yrkesutbilding på andra stadiet och annan utbildning efter läropliktskolan i Svenska Österbotten. För detta syfte upprätthåller samkommunen yrkesskolan Yrkesakademin i Österbotten. Samkommunen kan även upprätthålla gymnasieutbildning.

SÖFUK ansvarar även för den svenskspråkiga professionella teaterverksamheten i Svenska Österbotten och upprätthåller i det syftet Wasa Teater – Österbottens regionteater. För att bevaka kultur- och utbildningsfrågor och fungera som samarbetsorgan för medlemskommunerna i kultur- och utbildningsfrågor upprätthåller samkommunen KulturÖsterbotten. Samkommunen är även delägare i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi som upprätthåller Yrkeshögskolan Novia.
Yrkesakademin i Österbotten är den största yrkesutbildaren i Svenskfinland. Wasa Teater – Österbottens regionteater som grundades 1919 är den enda professionella svenskspråkiga teater i Österbotten. KulturÖsterbottens verksamhet består i att ge kulturen synlighet och verksamhetsmöjligheter.

SAMKOMMUNENS UPPGIFTER (ENLIGT GRUNDAVTALET):

Upprätthålla grundläggande yrkesutbildning för unga och vuxna, yrkesinriktad utbildning och läroavtalsutbildning på andra stadiet. SÖFUK kan också i Svenska Österbotten upprätthålla gymnasial och annan utbildning efter den grundläggande utbildningen.
  • Upprätthålla svenskspråkig regionteaterverksamhet i Svenska Österbotten.
  • Vara ett samarbetsorgan för medlemskommunerna i ärenden som berör kultur- och utbildningsfrågor samt bevaka medlemskommunernas och den svenskösterbottniska befolkningens gemensamma intressen.
  • Äga och besitta aktier i yrkeshögskolebolaget Åbo Akademi samt aktier och andelar i övriga bolag.
Samkommunen har fungerat som huvudman för betydande regionala satsningar, bland annat i fråga om skapandet av Campus Kungsgården och Medibothnia i Vasa. Tack vare campussatsningarna skapas unika miljöer för studier, forskning och utveckling.
Direktör för samkommunen är Ulrica Karp.

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi