pdf Tarjouspyyntö, Purku-urakka Skolfastigheten på Seriegatan 2, Vasa

 1. Asiakirjaluettelo/Dokumentförteckning
 2. Ritningar och kartläggningsrapporter beställs från e-postadress/Piirustukset ja kartoitusraportit tilataan sähköpostitse: hans.west@sofuk.fi
 3. HILMA-annonsen/HILMA-ilmoitus 2022-112778
 4. Anbudsförfrågan inlämnas elektroniskt på följande adress/Tarjoukset jätetään sähköisesti seuraavaan osoitteeseen: https://upphandling.sofuk.fi 30.11.2022

Svar på frågor 25.11.2022

Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi