| Nyheter

Samkommunstyrelsen 3.2.2020

Samkommunstyrelsen sammanträdde 3 februari, mötet inleddes kl 9.00 på Seriegatan 2 i Roparnäs. Efter besöket i fastigheten fortsatte mötet i Campus Kungsgården.

Arbetet med uppgörandet av bokslut för år 2019 pågår. Chefsekonom Marina Vikberg-Grönlund redogav för det preliminära resultatet för samkommunen per 31.12.2019 vid sammanträdet. 2019 års resultat blir sannolikt något sämre än budgeterat.

Enligt lag om yrkesutbildning skall utbildningsanordnaren besluta om de urvalsgrunder som tillämpas vid antagning av studerande och om inträdes- samt lämplighetsprov så att jämlika urvalsgrunder tillämpas. Ledningsgruppen för Yrkesakademin i Österbotten har under hösten dels reviderat språkkraven, dels tillsatt en arbetsgrupp som utarbetat urvalskriterier för antagning av studerande. Samkommunstyrelsen fastställde de av ledningsgruppen tidigare fastställda språkkraven som urvalsgrunder för YA samt att inträdes- eller lämplighetsprov hålls för grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, KO för visuell framställning, grundexamen i musik, grundexamen inom social- och hälsovård samt kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovård. För yrkesexamen eller specialyrkesexamen föreslås att grundexamen eller motsvarande kunnande krävs.

Nuvarande Kulturchef som leder ansvarsområdet KulturÖsterbotten har anhållit om befrielse från tjänsten från och med 1.4.2020 varför rekryteringsprocessen för val av ny kulturchef har inletts och tjänsten har lediganslagits offentligt att sökas. Målsättningen är att samkommunstyrelsen i mars 2020 ska välja ny kulturchef. Följande personer har lämnat in ansökan till tjänsten som kulturchef före ansökningstidens utgång: Geir Bjyrkeland, Johanna Björkholm, Åsa Blomstedt, Camilla Järv-Wartiovaara, Susanne Nygård, Rainer Salejärvi, Ann Slangar, Ulrica Taylor och Mia Wiik. Tjänstens behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen och högskoleexamen samt förtrogenhet med den svenskspråkiga kulturen och i praktiken förvärvad erfarenhet av kulturarbete och -administration.

Nuvarande teaterchefs förordnande upphör 31.7.2020 varför rekryteringsprocessen för val av ny teaterchef kan inledas och tjänsten lediganslås att sökas offentligt. Ansökningarna ska lämnas in senast 21 februari 2020 klockan 15.00. Anställningstiden för teaterchefen är 5 år. Målsättningen är att rekryteringsprocessen ska framskrida så att samkommunstyrelsen kan välja teaterchef under vårvintern 2020.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://tweb.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=270

Tilläggsinformation ges av:

Ulrica Karp

Direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning oh kultur

Tel: 050 5025550


  • Senast ändrad: 11.02.2020

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi