Samkommunstyrelsen 28.3.2019

Gott resultat för samkommunen 2018

Styrelsen undertecknade bokslutet för 2018. Resultatet för 2018 är 201 142 euro, vilket är ett gott resultat för samkommunen. Alla ansvarsområden i samkommunen uppvisar ett bättre nettoresultat för året än vad som budgeterats.

För Wasa Teater – Österbottens regionteater landade överskottet på 73 128 euro tack vare mycket höga biljettintäkter. KulturÖsterbotten uppvisar ett överskott på 30 057 euro och centralförvaltning och servicetjänster landar på 199 811 euro. Överskottet kommer från extern fastighetsuthyrning.

Yrkesakademin i Österbotten uppvisar ett underskott om 27 519 euro, jämfört med 152 977 euro året innan.

Styrelsen tillställer bokslutet till revisionsnämnden och revisorn för granskning. Samkommunstämman godkänner slutligen bokslutet i maj.

Samkommunen hade 338 personer anställda per 31.12.2018, vilket var en minskning med 34 personer jämfört med fjolåret. Medelåldern för samkommunens anställda ökade från 45,9 år till 46,2 år. För anställda inom kommunsektorn år 2017 var medelåldern 45,8 år. Medianåldern för tillsvidare anställda i samkommunen ökade med ett år till 49 år. Styrelsen behandlade personalrapporten och tillställer den samkommunstämman för godkännande.

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl.htm

 

Vasa 28.3.2019

ULRICA KARP

Direktör