22 november 2018

Samkommunstämman 22.11.2018


Samkommunstämman 22.11.2018

 

Samkommunstämman godkände budgetändringarna för år 2018. Driftsbudgeten för år 2018 justeras på höstens samkommunstämma i enlighet med erhållna finansieringsbeslut för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten.

 

Stämman godkände även budgeten för 2019 samt ekonomiplanen för år 2020-2021.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

  

 

Vasa 22.11.2018

KENTH NEDERGÅRD

Stämmans ordförande


  • Senast ändrad: 22.11.2018