26 oktober 2018

Samkommunstyrelsen 25.10.2018


Samkommunstyrelsen 25.10.2018

 

Samkommunstyrelsen antecknade delårsrapporten för samkommunen för kännedom. Enligt delårsrapporten går år 2018 hittills enligt budget. Styrelsen föreslår också att samkommunstämman godkänner samkommunens budget för 2019 och ekonomiplan för åren 2020-2021.

 

För körundervisningen leasar Yrkesakademin i Österbotten tre olika fordonskombinationer. En fordonskombinations leasingavtal behöver förnyas då avtalet upphör. Tillhörande släp som har samma leasingperiod kommer att förlängas. Styrelsen godkände det ekonomiskt mest fördelaktiga leasingavtalet och fortsätter därmed samarbetet med Käyttöauto Oy.

 

Projektet Boden Live har godkänts. Projekttiden i beslutet är 1.11.2018 - 31.10.2021. Boden Live är ett medieprojekt för landsbygden där bevakning av evenemang, direktsändningar och smidiga mötesarrangemang ligger i centrum. Målsättningen för Boden Live är framtagandet av en professionell och mångsidig streamhelhet, samt att förbättra och vidareutveckla de tjänster som projektet Boden erbjudit sina kunder och samarbetspartner. Styrelsen tillsatte en styrgrupp för projektet.

 

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

 

Vasa 25.10.2018

ULRICA KARP

Direktör


  • Senast ändrad: 26.10.2018