SÖFUK beviljades tilläggsfinansiering

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, som upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten, har av undervisnings- och kulturministeriet som enda svenskspråkiga utbildningsanordnare beviljats tilläggsfinansiering för år 2018. Tilläggsfinansieringen beviljades i form av 12 studerandeår för genomförande av pilotprojekt inom yrkesutbildningen. Totalt handlar det om ungefär 112 000 €  i tilläggsfinansiering.

Målsättningen för pilotprojekten är att underlätta bristen av och öka tillgängligheten på kunnig arbetskraft, underlätta rekrytering av arbetskraft och utveckla yrkesutbildningen så att den bättre stöder branschbytare. Med pilotprojekten vill man utveckla en modell för hur kortare, preciserad yrkesutbildning, till exempel avläggande av examensdelar och ännu mindre helheter, kan användas för att utbilda branschbytare. Pilotprojektet inom Yrkesakademin i Österbotten har beviljats inom maskin- och produktionsteknik och inom merkantila branschen. Särskilt kommer branschbytare med utländsk bakgrund att vara i fokus. Pilotprojektets tyngdpunkt kommer att vara Sydösterbotten.

- Vi är glada över tilläggsfinansieringen i form av pilotprojektet. Det finns ett tydligt behov av en satsning inom området och genom detta beslut från ministeriet kan vi bättre möta arbets- och näringslivets behov, säger YA:s rektor Boris Ståhl.