Samkommunstyrelsen 14.6.2018

 Styrelsen godkände budgetramarna och direktiven för ansvarsområdens budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021. Närmare redogörelse över budgetramarna finns att läsa i föredragningslistan.

 Som entreprenör till renoveringen av Internat 2 vid Campus Kungsgården valdes KN-Construction

 

Styrelsen inrättade fem tjänster som utbildningschef vid YA enligt den från tidigare godkända organisationsmodellen från 1.1.2019.

 Styrelsen godkände YA:s utbildningsutbud i Gemensam ansökan 2019. Komplett lista över utbildningsutbudet i GA finns i föredragningslistan. Vidare godkände styrelsen den reviderade planen för disciplinära åtgärder och förfaringssätt vid YA.

 

Till entreprenör för AV-tekniken vid Wasa Teater valdes Audico Systems Oy.

 

Från och med 1.1.2019 kommer KulturÖsterbottens verksamhetsutrymmen att finnas i den såkallade rektorsbostaden på Kungsgårdsområdet.

  

Fullständig föredragningslista samt protokoll finns att läsa på:

http://ktweb.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

  

Vasa 14.6.2018

ULRICA KARP

Direktör