| Nyheter

Samkommunstämman 23.5.2018

Samkommunstämman godkände bokslutet för samkommunen för år 2017. Räkenskapsperiodens överskott för samkommunen som helhet är 15 145 euro, vilket är ett gott resultat. Stämman godkände även personalrapporten för samkommunen. Samkommunstämman beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2017.

Stämman godkände även ändringarna driftsbudgeten, investeringsbudgeten, resultaträkningen och finansieringsanalysen för 2018. Driftsbudgeten för år 2018 justeras på vårens samkommunstämma i enlighet med den fastställda finansieringen för året för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten.

Stämman fick information om den nya yrkesutbildningen, samt delade ut heders- och förtjänsttecken till anställda som arbetat länge inom samkommunen.

 

 

Vasa 23.5.2018

KENTH NEDERGÅRD
Stämmans ordförande


  • Senast ändrad: 23.05.2018