03 Maj 2018

Samkommunstyrelsen 3.5.2018


Driftsbudgeten för år 2018 justeras på vårens samkommunstämma i enlighet med den fastställda finansieringen för året för att budgeten bättre ska fungera som styrmedel för verksamheten. Behov av driftbudgetförändringar föreligger för Yrkesakademin i Österbotten och Wasa Teater. Behov av ändringar i investeringsbudgeten föreligger för centralförvaltning och servicetjänster. Styrelsen föreslår för samkommunstämman att ändringarna i budgeten för 2018 godkänns.

Två olika projekt som bägge fokuserar på att ta fram en kostnadseffektiv huskonstruktion med hög energieffektivitet för småskalig hustillverkning har godkänts av projektfinansiären. I anslutning till utvecklingsprojektet har också investeringsprojektet Investering i effektiv produktion av effektiva hus godkänts. Projekten ska resultatera i en slutrapport, en test-/lärmiljö och konstruktionsmodell som kan användas och tillämpas av entreprenörer inom byggbranschen. Ett demohus byggs som kan används som testlabb till forskning om huskonstruktioner, material och produktionsmetoder. Demohuset byggs vid YA:s enhet  i Vasa. Styrelsen beslöt att projektet genomförs enligt projektbeslut och utsåg Tomas Hansson till projektledare.

  

Hela föredragningslistan finns att läsa på

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

 

Vasa 03.05.2018

ULRICA KARP

Direktör


  • Senast ändrad: 03.05.2018