Samkommunstyrelsen godkände och undertecknade bokslutet för 2017. Räkenskapsperiodens överskott för samkommunen som helhet är 15 145 euro, vilket är ett gott resultat. Förverkligandet av driftsbudgeten lyckades väl under året och samtliga ansvarsområden i samkommunen uppvisar bättre nettoresultat för året än vad som budgeterats trots kraftigt minskad finansiering. Samkommunstyrelsen riktar ett stort tack till personalen för det goda arbetet som gjorts under året. Samkommunstyrelsen är mycket tillfreds med resultatet, säger styrelsens ordförande Anders Norrback.

 

Hela föredragningslistan kan läsas på:

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm