21 februari 2018

Samkommunstyrelsen 21.2.2018Räkenskapsperiodens överskott för samkommunen som helhet är 15 145 euro, vilket är ett gott resultat. Förverkligandet av driftsbudgeten lyckades väl under året och samtliga ansvarsområden i samkommunen uppvisar bättre nettoresultat för året än vad som budgeterats trots kraftigt minskad finansiering.

Wasa Teater – Österbottens regionteater uppvisar ett överskott om 85 493,87 euro i jämförelse med resultatet om 64 617,28 euro året innan. Det goda resultatet beror på mycket större åskådarantal och biljettintäkter än året innan. Teaterns statsandelar (enhetsprisfinansiering och behovsprövad finansiering) minskade dock med ca 40 000 euro totalt sett i jämförelse med året innan.

Också KulturÖsterbotten uppvisar ett överskott om 32 631,62 euro i jämförelse med ett överskott om 878,78 euro året innan.

Yrkesakademin i Österbotten uppvisar ett underskott om 152 977,09 euro, vilket är en stark upphämtning jämtemot det budgeterade resultatet om -300 000 euro.

Hela föredragningslistan kan läsas på:
http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=STYR&pvm=13%2e12%2e2017%2013%3a00


Vasa 21.02.2018
ULRICA KARP
Direktör


  • Senast ändrad: 21.02.2018