Samkommunstyrelsen 13.12.2017

Samkommunstyrelsen valde entreprenörer för renoveringen av Wasa Teater.

För byggnadstekniska arbeten valdes Mäenpää Rakennus Byggnads Ab. För rörtekniska arbeten valdes Caverion Suomi Oy, för sprinklerarbeten valdes Bease Oy, för ventilationstekniska arbeten valdes Are Oy och för reglertekniska arbeten valdes Säätöpiste Oy Vaasa.

För el-tekniska arbeten valdes Bravida Finland Oy, för AV-tekniken valdes Audico Systems Oy och för scentekniken valdes Dynamic Stage Systems. Som entreprenör av restaurangverksamheten valdes Restaurang Bock’s Corner Brewery Oy.

Styrelsen förrättade kompletteringsval av två ledamöter jämte personliga ersättare till kultursektionen för de år som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Som ordinarie medlemmar valdes Anita Wik-Ingvesgård och Mats-Johan Kaars och som ersättare Björn Öst och Maria Nygård.

Styrelsen godkände IT-strategin för samkommunen för åren 2018-2020. Styrelsen godkände också hyresavtalet

Hela föredragningslistan jämte protokoll finns att läsa på

http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=STYR&pvm=13%2e12%2e2017%2013%3a00

 

Vasa 13.12.2017

ULRICA KARP, Direktör