| Nyheter

Samkommunstyrelsen 25.10.2017

Samkommunstyrelsen 25.10.2017

Samkommunstyrelsen tog del av delårsrapporten per 30.9. Styrelsen konstaterade att budgeten för året verkar hålla i enlighet med plan. Styrelsen godkände även ändringarna i budgeten för 2017 och föreslår vidare att samkommunstämman godkänner budgeten för år 2018 samt ekonomiplanen 2019-2020.

Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman en ändring i samkommunens förvaltningsstadga som innebär att antalet ledamöter i kultursektionen ökar från sju till nio. De två tilläggsplatserna går till SDP och KD. Mandattiden för kultursektionen är fyra år.

Styrelsen beviljade yrkeshögskolan Novia 100 000 euro ur campusfonden enligt ansökan för år 2017.

Internat 2 i Gamla Vasa kommer att renoveras mellan åren 2017-2018. Styrelsen tillsatte en byggnadskommitté för projektet bestående av fastighetschef Henrik Ahlskog, rektor Boris Ståhl, byråchef Camilla Källberg och fastighetsmästare Hans West. Byggnadskommittén leds av styrelsemedlem Christoffer Wiik.

 Sofia Sundqvist, utexaminerad närvårdare från YA:s enhet i Pedersöre, vann guld i världsmästerskapen i yrkesskicklighet förra veckan. Sofia representerade YA och Finland i WorldSkills i AbuDhabi. I grenen närvårdare, som Sofia tävlade i, deltog 14 studerande från lika många olika länder. I hela tävlingen deltog drygt 1300 studerande i olika grenar. Styrelsen gratulerar till de fina framgångarna!

 

Vasa 25.10.2017
ULRICA KARP
Direktör


  • Senast ändrad: 25.10.2017