Samkommunstyrelsen 29.3.2017

Samkommunstyrelsen undertecknade i dag bokslutet för samkommunen för 2016. Resultatet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016 är 1 153 307,80 euro, vilket är ett mycket gott resultat för samkommunen. Det goda resultatet kommer av ett hårt och långsiktigt arbete som resulterat i ett överskott på alla huvudansvarsområden.

På grund av den nya kommunallagen behöver samkommunens grundavtal förnyas. Samkommunstyrelsen sänder förslaget till grundavtal till ägarkommunerna för godkännande. I samband med det sänder också samkommunstyrelsen förslaget till förvaltningsstadga till ägarkommunerna för kännedom. Grundavtalet bör behandlas i ägarkommunerna så att förvaltningsstadgan utgående från uppdaterade grundavtalet kan  behandlas av samkommunstämman i vår.

Samkommunstyrelsen godkände principerna för kartläggning av risker jämte riskkarta och riskkartläggningsmatris för samkommunen.

 

Hela föredragningslistor jämte bilagor finns att läsa på
http://info2.sofuk.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek.htm

 

Vasa 29.3.2017
ULRICA KARP
Direktör