pdf Registerbeskrivning för studeranderegistret MultiPrimus Populär

Ladda ner (pdf, 87 KB)

Registerbeskrivning for studeranderegistret MultiPrimus.pdf

Registerbeskrivning för studeranderegistret MultiPrimus

För ordnande och genomförande av verksamhet enligt lagen om yrkesutbildning ( 630/1998) och lagen om yrkesinriktad vueenutbildning (631/1998).

Primus
För registrering av studerandes personuppgifter, studieuppgifter och därtill anknytande data. I registret finns även uppgifter som berör anställda till den del som behövs för administrering av registret.

Kurre
Uppgifter som behövs för planering av läsåret och schemaläggningen. Med Kurre samlas undervisningsgrupper, upprättas arbetsscheman och uppföljs arbetsmängder. Kurre är helt och hållet integrerad med Primus och fungerar även med Wilma

Wilma (https://wilma.yrkesakademin.fi)
Wilma – WEBB-gränssnittet fungerar som en informationskanal till studerande och lärare/personal samt vårdnadshavare i ärenden som berör frånvarouppföljning, bedömning, studieuppföljning, undervisningsgrupper samt feedback.
Wilma är en www -baserad anslutning till Primus W4-systemet. Wilma och Primus utgör en helhet, vilket gör det möjligt för både studerande och lärare att använda Primus via Internet.
Alla uppgifter i Wilma sparas och uppdateras automatiskt till Primus. Den gemensamma databasen garanterar att uppgifterna är uppdaterade, tillgängliga samt enhetliga utan dataöverföringar
Registrets ändamål och innehåll är i enlighet med personaluppgiftslagen
(523/1999) 8 § samt 17§

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi