Var och en har enligt personuppgiftslagen, 26 § 22.4.1999/523 rätt att få veta vilka uppgifter om honom som har lagrats i personregistret. En begäran om granskning av alla uppgifter kan framställas i samband med ett personligt besök.

Uppgifterna får kontrolleras avgiftsfritt maximalt en gång per år.

Dokument

Växla Rubrik Datum Ladda ner
pdf Begäran om kontroll av registeruppgifter Populär Ladda ner (pdf, 317 KB)
pdf Yrkande på rättelse av uppgifter Populär Ladda ner (pdf, 349 KB)

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi