pdf Registerbeskrivning för kameraövervakning Populär

Ladda ner (pdf, 68 KB)

Registerbeskrivning for kameraovervakning.pdf

Registerbeskrivning för kameraövervakning

Registret används för att:
a) Förhindra och utreda brott som utförs av personer som vistas i
utrymmena och att trygga säkerheten för studerande, personal och
tillfälliga besökare (Lag om integritetsskydd i arbetslivet, 759/2004
16 §)
b) Övervaka egendom och säkerställa att man kan ingripa i och i
efterhand utreda situationer som medför fara för egendom (Lag om
integritetsskydd i arbetslivet, 759/2004 16 §)
c) Förhindra eventuell risk för våld i anknytning till arbetstagarens
arbete eller fara för arbetstagarens säkerhet samt förhindrande och
utredande av brott mot egendom (Lag om integritetsskydd i
arbetslivet, 759/2004 16 § och Arbetarskyddslagen, 738/2002 27 §)

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi