Registerbeskrivningar

Personregister och datasystembeskrivningar vid Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Personregistren och datasystembeskrivningarna är uppgjorda enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 10 § 523/1999 och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 18 § 621/1999.

Enligt personuppgiftslagen sak den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret. I registret ska framgå ändamålet med behandlingen av personuppgifter, en beskrivning av innehållet och om det sker en regelbunden överlåtelse av uppgifterna.

Samkommunens huvudansvarsområden och dess avdelningar ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.

Nedan listas aktuella register och datasystembeskrivningar i nämda mappkategorier .

Mapp Administration
Mapp Studeranden
Mapp Begäran om uppgifter och rättelser

Dokument

Växla Rubrik Datum Ladda ner
pdf Personuppgifter och dataskyddsprinciper 2019 Populär Ladda ner (pdf, 67 KB)

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi