Registerbeskrivningar

Personregister och datasystembeskrivningar vid Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Personregistren och datasystembeskrivningarna är uppgjorda enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 10 § 523/1999 och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 18 § 621/1999.

Enligt personuppgiftslagen sak den registeransvarige göra upp en registerbeskrivning över personregistret. I registret ska framgå ändamålet med behandlingen av personuppgifter, en beskrivning av innehållet och om det sker en regelbunden överlåtelse av uppgifterna.

Samkommunens huvudansvarsområden och dess avdelningar ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.

Nedan listas aktuella register och datasystembeskrivningar i nämda mappkategorier .

Administration
Studeranden
Begäran om uppgifter och rättelser

Dokument

Toggle Rubrik Ladda ner
pdf Personuppgifter och dataskyddsprinciper 2019 Populär Ladda ner (pdf, 67 KB)

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads hemsidor

Jakobstad

Kronoby

Larsmo

Pedersöre

Nykarleby

Vörå

Korsholm

Vasa

Malax

Närpes

Korsnäs

Kristinestad

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp
Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info[at]sofuk.fi