pdf Registerbeskrivning för kameraövervakning Populär

Ladda ner (pdf, 68 KB)

Registerbeskrivning for kameraovervakning.pdf

Registerbeskrivning för kameraövervakning

Registret används för att:
a) Förhindra och utreda brott som utförs av personer som vistas i
utrymmena och att trygga säkerheten för studerande, personal och
tillfälliga besökare (Lag om integritetsskydd i arbetslivet, 759/2004
16 §)
b) Övervaka egendom och säkerställa att man kan ingripa i och i
efterhand utreda situationer som medför fara för egendom (Lag om
integritetsskydd i arbetslivet, 759/2004 16 §)
c) Förhindra eventuell risk för våld i anknytning till arbetstagarens
arbete eller fara för arbetstagarens säkerhet samt förhindrande och
utredande av brott mot egendom (Lag om integritetsskydd i
arbetslivet, 759/2004 16 § och Arbetarskyddslagen, 738/2002 27 §)

Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi