pdf Vi söker Timlärare i huvudsyssla inom logistikbranschen

17 nedladdningar

Vi söker Timlärare i huvudsyssla inom logistikbranschen

tidsbundet 7.1 – 3.11.2021 (vikariat)

Yrkesakademin i Österbotten med ca 200 anställda och 2900 studerande har verksamhet i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

Vi söker dig med ett brett kunnande inom logistikbranschen. Förutom uppdaterad branschkännedom värdesätter vi flexibilitet, samarbetsförmåga samt förutsätter ett aktivt deltagande i branschens utveckling. Erfarenhet av undervisning och handledning av studerande är meriterande samt att du är förtrogen med den nya yrkesutbildningen. Vi förutsätter att du är beredd att handleda och undervisa studerande i olika åldrar och miljöer.

Behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA del C bilaga 1.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Ansökningar ska vara oss tillhanda senast 30.11.2020 kl. 12.00. Ansökan sänds in via ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.fi (ansökningskod YA2029) eller per post YA, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa. Märk kuvertet med ”Rekrytering YA2029”.

För att kunna fastställa behörigheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg.

Mer information: Utbildningschef Kjell Langels tfn 050-3615326

Våra ägarkommuner
Karleby stad hemsida
Karleby
Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Jakobstad
Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kronoby
Larsmo
Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Pedersöre
Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Nykarleby
Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vörå
Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsholm
Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Vasa
Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Malax
Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Närpes
Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Korsnäs
Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kristinestad
Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan
Kaskö
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi