pdf Vi söker undervisningspersonal

156 nedladdningar

Vi söker undervisningspersonal

Yrkesakademin i Österbotten med ca 200 anställda och 2900 studerande har verksamhet i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

Ansökningar ska vara oss tillhanda senast 7.6.2020. Ansökan sänds in via ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.fi eller per post YA!, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa. Märk kuvertet med ”Ansökan 2020”. För att kunna fastställa behörigheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg.

För lärare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA del C bilaga 1.

Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också goda kunskaper inom ämnet samt bred erfarenhet från arbetslivet, uppdaterad branschkännedom och datorvana. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt förväntar oss ett aktivt deltagande i branschens utveckling. Vi förutsätter att du är väl förtrogen med den nya yrkesutbildningen och har erfarenhet av undervisning och handledning av studerande i olika lärmil jöer enligt den personliga utvecklingsplanen.


Enheten i Vasa, Campus Kungsgården

 • Timlärare i huvudsyssla inom hälsovård och välfärd

tillsvidare från 3.8.2020

Vi söker dig med goda teoretiska och praktiska kunskaper inom vård och omsorg samt inom arbete med barn och unga. Erfarenhet av barnskydds- och familjearbete ses som en merit.

Ansökningskod: YA0820

Mer information: Utbildningschef Maria Lund, tfn 050-4070052


 • Timlärare i huvudsyssla inom ytbehandling

tillsvidare från 3.8.2020

Vi söker dig med goda praktiska och teoretiska kunskaper inom målning.

Ansökningskod: YA0920

Mer information: Utbildningschef Kenneth Sundlin, tfn 050-5621690


 • Timlärare i bisyssla i gemensamma examensdelar, finska

tidsbundet 3.8.2020 – 30.6.2021

Erfarenhet av gymnasieundervisning är meriterande.

Ansökningskod: YA1020

Mer information: Biträdande rektor Linda Öhman, tfn 0500-669157


 • Timlärare i bisyssla i gemensamma examensdelar, engelska

tidsbundet 3.8.2020 - 30.6.2021

Erfarenhet av gymnasieundervisning är meriterande.

Ansökningskod: YA1120 

Mer information: Biträdande rektor Linda Öhman, tfn 0500-669157

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi