dokument YA SÖKER ANSVARIG FÖR SKOLJORDBRUKET

20 nedladdningar

YA SÖKER ANSVARIG FÖR SKOLJORDBRUKET

Arbetet är ett vikariat på 80 % för tiden 27.4.2020-13.6.2021

Arbetet inom skoljordbruket vid Campus Kungsgården är omväxlande och intressant med dikoproduktion, slaktsvinsuppfödning, spannmåls- och vallproduktion samt maskinhantering.

I arbetet som ansvarig för skoljordbruket ingår planering och ledning av verksamheten, ansvar för jordbrukets stödansökningar, kontakter till myndigheter samt planering och uppföljning av personalens arbetsschema för skoljordbruket. Anställningen förutsätter även praktiskt arbete på skoljordbruket tillsammans med övrig personal och studerande.

Av de sökande önskar vi förutom lämplig högskolexamen inom branschen även bred erfarenhet från arbetslivet, uppdaterad branschkännedom och datorvana. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt förutsätter ett aktivt deltagande i branschens utveckling.

Ansökningar ska vara oss tillhanda senast 3.4.2020 kl 15.00. Ansökan sänds in via ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.fi, ansökningskod YA0220, eller per post YA!, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa. Märk kuvertet med ansökningskoden. För att kunna fastställa lämpligheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg. Prövotiden är 6 månader.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Mer information: Utbildningschef Anders Grannas, tfn 044-7503115

Våra ägarkommuner

Karleby stad hemsida

Karleby

Jakobstads kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Jakobstad

Kronoby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kronoby

Larsmo

Pedersöre kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Pedersöre

Nykarleby  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Nykarleby

Vörå  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vörå

Korsholms kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsholm

Vasa  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Vasa

Malax  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Malax

Närpes  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Närpes

Korsnäs  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Korsnäs

Kristinestad  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kristinestad

Kaskö  kommunvapen - Följ länken till hemsidan

Kaskö

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur logotyp

Kungsgårdsvägen 30 A | 65380 Vasa  
Tfn. 06-324 2211 | info@sofuk.fi