Föredragningslistan för Samkommunstämman 30.8.2017 är publicerad 

Länk till föredragningslistan