Tietoa meistä

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) on ruotsinkielinen koulutus- ja kulttuurikuntayhtymä Pohjanmaalla. Me toimimme aktiivisen ja luovan ruotsinkielisen Pohjanmaan puolesta edistäen alueellista ja paikallista monimuotoisuutta sekä vahvaa identiteettiä ja avointa kulttuuria. Kuntayhtymän johtaja on Ulrica Karp.


Kuntayhtymä toteuttaa tavoitteitaan keskittymällä toiminnassaan:

  • ruotsin kieleen kaksikielisessä yhteiskunnassamme
  • suomenruotsalaisuuden näkyvyyden lisäämiseen Pohjanmaalla
  • suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin
  • ajanmukaiseen koulutukseen
  • luovuuteen ja aktiivisuuteen – paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

SÖFUK-kuntayhtymän muodostaa neljätoista ruotsinkielistä tai kaksikielistä kuntaa Kokkolasta Kristiinankaupunkiin ulottuvalla rannikkokaistaleella. SÖFUK ylläpitää Yrkesakademin i Österbotten –ammattiopistoa, Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteria sekä KulturÖsterbotten-kulttuuriyksikköä. Lisäksi kuntayhtymä on osakkaana Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi –osakeyhtiössä, joka ylläpitää ruotsinkielistä Novia-ammattikorkeakoulua.

Yrkesakademin i Österbotten on suurin ruotsinkielinen ammattiopisto Suomessa. Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteri perustettiin vuonna 1919, ja se on Pohjanmaan ainut ruotsinkielinen laitosteatteri. KulturÖsterbotten tukee ja kehittää alueellista ja paikallista kulttuuria.

Kuntayhtymä on toiminut merkittävien alueellisten investointien päämiehenä Kuninkaankartanon Kampuksen rakentamisessa ja osapuolena Vaasan Palosaaren kampusalueella. Kuninkaankartanon hankkeen kustannukset olivat 35 miljoonaa euroa. Kampusinvestoinneilla luodaan ainutlaatuisia opiskelun, tutkimuksen ja kehittämisen ympäristöjä.KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT

  • Ylläpitää nuorten ja aikuisten ammatillista peruskoulutusta, toisen asteen ammatillista opetusta ja oppisopimuskoulutusta. Lisäksi SÖFUK voi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ylläpitää perusopetuksen jälkeistä lukio- tai muuta koulutusta.
  • Ylläpitää ruotsinkielistä alueteatteritoimintaa ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
  • Toimia jäsenkuntien yhteistyöelimenä kulttuuri- ja koulutuskysymyksiin liittyvissä asioissa.
  • Valvoa jäsenkuntien ja Pohjanmaan ruotsinkielisen väestön yhteistä etua.
  • Omistaa ja hallita Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi -osakeyhtiön osakkeita sekä muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia.

 

Lisätietoa Yrkesakademin i Österbotten -ammattiopistosta osoitteessa www.yrkesakademin.fi sekä KulturÖsterbotten-kulttuuriyksiköstä osoitteessa www.kulturosterbotten.fi. Wasa Teater – Österbottens regionteater -alueteatteri esittäytyy ruotsiksi osoitteessa www.wasateater.fi.

 Hallintosääntö 1.6.2017

Skriv ut